ECO LABEL Testleri Nelerdir?

ECO LABEL Testleri Nelerdir?

Uygun eko etiketleme programları, tüketimin çevresel etkilerini potansiyel olarak azaltma gücüne sahiptir. Ancak doğal olarak bu programların başarısı, tüketicilerin ilgi göstermesine bağlıdır. Bu da ancak toplumun bilinçlenmesi ile olmaktadır. Eko etiketleme, tüketicilerin çevresel olarak tercih edilen ürünleri tanımlamasına yardımcı olan önemli bir araçtır. Dünyanın ekosistemi sınırlıdır, daha fazla genişlemesi mümkün değildir. Ancak bir yandan da nüfus artmaktadır. Artan nüfus ile birlikte ekosistem, sınırlarına dayanmış durumdadır. Bu nedenle uzmanlar bir yandan da nüfus artışını yavaşlatma ihtiyacını dile getirmektedir. Yakın bir zaman içinde tüketimin sınırlandırılması bir zorunluluk olarak görülmektedir.

ECO LABEL Testleri Nelerdir?

Eko etiketleme programları, tüketicilere, ürünlerin çevresel etkilerine dayalı satın alma kararları verirken rehberlik etmek üzere bilgi ve değerlendirmeler sağlamaktadır. ECO LABEL programı da aynı şekilde pazarlamacılar tarafından hemen sağlanmayan çevresel bilgileri temin etmekte ve tüketicileri koruma aracı olarak da hizmet etmektedir.

ECO LABEL belgelendirme ve etiketlendirme sisteminin esas olarak üç amacı bulunmaktadır:

  • Yanıltıcı çevresel bilgilendirmeleri ve reklamları önlemek
  • Doğru bilgileri sağlayarak tüketicileri, satın alma kararlarını büyük ölçüde çevresel niteliklere dayandırmaya teşvik etmek ve farkındalık yaratmak
  • Üretici firmalara, ürünlerinin ve üretim süreçlerinin çevresel etkilerini azaltmaları için pazara dayalı teşvikler sağlamak

Esasen Amerikan Çevre Koruma Ajansı (EPA), eko etiketlerin temel amacını, insan tüketiminin çevresel yüklerini hafifletmek ve bu şekilde doğal çevrenin tükenmesini yavaşlatmak olarak açıklamaktadır.

ECO LABEL çevre etiketi, bu amaçlar doğrultusunda tasarlanmıştır ve üretici firmalar, ürün grupları için belirlenen kriterler doğrultusunda denetlenmekte, gerekli test ve analizler gerçekleştirilmekte ve elde edilen veriler değerlendirilerek firma belgelendirilmektedir. Bu denetimlerden geçen firmalar, ECO LABEL sertifikası ile birlikte ürünleri üzerinde ECO LABEL logosunu kullanabilmektedir. Gerçekleştirilen testler, uluslararası kuruluşlar tarafından geliştirilen ve dünyanın her yerinde kabul gören test yöntemlerine dayanmaktadır.

Kuruluşumuz, bilim ve teknoloji alanında dünyada yaşanan gelişmeleri yakından takip eden ve sürekli kendini geliştiren güçlü bir çalışan kadrosuna sahiptir. Aynı zamanda modern test cihazları kullanmakta ve dünyanın her yerinde kabul gören test yöntemleri uygulamaktadır. Bu çerçevede üretici firmalara ECO LABEL belgelendirme hizmetleri sunmaktadır.