ECO LABEL Sertifika Türleri

ECO LABEL Sertifika Türleri

Bir eko etiketin uluslararası sertifikalı olması için, Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO) standartları ile uyumlu olması gerekmektedir. ECO LABEL spesifikasyonları da bu doğrultuda tasarlanmıştır. ISO standartları, ürün alışverişini basitleştirerek ticari engelleri kaldırmaya yardımcı olan teknik gereksinimler içermektedir.

ECO LABEL Sertifika Türleri

Sertifikasyon kriterlerini tanımlayan üretici firmalar, sertifikasyon için başvuru yapabilmektedir. Başvuru sırasında firmanın, sertifika kriterlerine uygunluğu içeren kanıtlar sunması gerekmektedir. Akredite kuruluş tarafından değerlendirmeler genel olarak, yerinde incelemeleri, örneklemeyi ve laboratuvar testlerini içermektedir.

Düzenleme kriterleri karşılandıktan sonra, üretici firmaların belli bir süre boyunca ürün veya hizmetleri için etiket kullanmalarına izin verilmektedir. Süre dolduktan sonra yeniden başvuru yaplması ve firmanın gerekli denetimlerden geçmesi gerekmektedir.

Özellikle gelişmiş ülkelerde toplumlar, üretim sistemlerinin çevre üzerindeki etkilerine yönelik giderek daha fazla endişe duymaktadır. Bu nedenle hem üretici frmaların hem de tüketicilerin davranışını değiştirmek için yoğun çaba gösterilmektedir. Eko etiketleme bu çabaların başında gelmektedir.

ECO LABEL belgelendirme programı da bir yandan tüketicileri tüketim modellerinin çevresel etkileri hakkında bilgilendirmeyi, bir yandan da üretici firmaları ürün ve hizmetlerinin çevresel sürdürülebilirliğini iyileştirmeye teşvik etmeyi amaçlayan bir yaklaşımdır.

Genel olarak eko etiketleme programları üç ana eko etiket türü sunmaktadır:

 • Tip I: Diğer ürünler ile karşılaştırıldığında bir ürünün çevresel kalitesini değerlendiren klasik bir eko etikettir. Bu eko etiket, tüketici dostu ve bilgilendirici olacak şekilde tasarlanmıştır ve bir dizi kriterin karşılanmasını gerektirmektedir. Ayırıca akredite bir kuruluşun inceleme ve değerlendirmesine tabidir. Kriterler ve ürün grupları bağımsız uzmanlar tarafından belirlenmektedir. Sertifika, belli bir süre için verilmektedir ve süre dolduğundan firmanın yeniden belgelendirme sürecini başlatması gerekir. ECO LABEL çevre etiketi bu gruba girmektedir.
 • Tip II: Üretici, ithalatçı, perakendeci veya distribütör firmaların bir ürün veya hizmetin çevresel özelliklerine yönelik iddialarını içeren bir eko etikettir. Bu eko etiket, ürünün belli bir kalitesine odaklanmakta ve firmanın beyanına dayanmaktadır. Bağımsız bir kuruluşun onayını gerektirmemektedir ancak doğrulanabilir olmalıdır.
 • Tip III: Bir ürün veya hizmetin tüm yaşam döngüsünün sürdürülebilirliğine ilişkin gönüllü beyanlara dayanan bir eko etikettir. Bu eko etiket, üçüncü taraf sertifikalı olabilir veya olmayabilir.

Kuruluşumuz tarafından kriterleri belirlenen ve belgelendirme ve etiketlendirme çalışmaları yapılan başlıca ürünler, bunlarla sınırı olmamak kaydıyla şu şekilde sıralanmaktadır:

 • Kozmetik ürünler
 • Emici hijyen ürünleri
 • Sert yüzey temizleme ürünleri
 • Bulaşık makinaları deterjanları
 • Endüstriyel ve kurumsal otomatik bulaşık makinası deterjanları
 • Elde bulaşık deterjanları
 • Çamaşır deterjanları
 • Endüstriyel ve kurumsal çamaşır deterjanları
 • İç mekan temizlik hizmetleri
 • Giyim ve tekstil ürünleri
 • Ayakkabılar
 • Kumaşlar
 • Yapı malzemeleri
 • Boyalar ve vernikler
 • Elektronik ekranlar
 • Ahşap, mantar ve bambu esaslı zemin kaplamaları
 • Sert kaplamalar
 • Mobilyalar
 • Yatak minderleri
 • Yetiştirme besiyeri, toprak iyileştiriciler ve malç
 • Yağlayıcılar
 • Grafik kağıdı, kağıt mendil ve doku ürünleri
 • Baskılı kağıt, kırtasiye kağıdı, kağıt taşıma çantası ürünleri
 • Kamp alanları hizmetleri
 • Turist konaklama hizmetleri

Ekolojik dengenin neredeyse onarılmaz bir şekilde kötüye gittiği bu dönemde kuruluşumuz, sorumluluk duygusu ile hareket etmekte ve çeşitli sektörlerdeki üretici firmaların ekolojik çabalarını kanıtlamalarına destek olmaya çalışmaktadır.