ECO LABEL Sertifikası Nedir?

ECO LABEL Sertifikası Nedir?

Günümüzde, her zamankinden çok daha fazla, gelecek nesiller ve bugün yaşayanlar için sürdürülebilir bir gelecek yaratma çabaları gösterilmektedir. Bütün işletmeler çözümün bir parçası olma heyecanı taşımaktadır. Bugün birçok üretici firma, daha akıllı ve daha çevre dostu olmaya çalışmaktadır. Sadece daha az enerji, su ve diğer kaynakları kullanmak çevre için yeterli olmamaktadır. Artık bundan fazlasını yapmak gerekmektedir. Geleceğin pazar liderleri, herkesten önce yeni ve daha çevreci çözümlere sahip olanlar olacaktır.

ECO LABEL Sertifikası Nedir?

ECO LABEL sertifikası, bir yaşam döngüsü değerlendirmesine ve ürünlerin üretim faaliyetlerinden ve tüketilmesinden kaynaklanan çevresel etkileri azaltmaya yönelik, hedefe dayalı sürdürülebilir çözümler sunmaktadır. Bir ürün yaşam döngüsünün tüm aşamalarında, zorlu gereksinimler ve sürdürülebilir bir gelişme yaratmak için bu gereksinimlerin sürekli geliştirilmesi gerekmektedir. ECO LABEL belgelendirme ve etiketleme programı bu noktada diğer etiketler arasında öne çıkmaktadır.

ECO LABEL sertifikası, resmi, bağımsız ve tarafsız bir sertifikasyondur. Bugün birçok gelişmiş ülke, sürdürülebilir bir toplum ve sorumlu bir yaşam tarzı için itici bir güç olma konumundadır. Bu ülkelerin insanları, sağlık ve çevre endişeleri söz konusu olduğu zaman, bilinçli olarak hareket etmektedir. Ülkemiz de bu konuda gelişmiş ülkeler ile boy ölçüşecek güçtedir ve bunun en güzel örneği ECO LABEL programıdır.

Gelişmiş ülkelerde tüketicilerin yüzde 90’ı eko etiketleme uygulamalarını tanımakta ve en az yüzde 50’si alışveriş yaptıklarında bu etiketi aramaktadır. Yine bu insanların yüzde 75’i çevreyi korumak için kendilerinin neler yapabilecekleri konusunda endişe duymaktadır. Bu oranlar sevindiricidir ve dünyanın diğer ülkelerinde de yaygınlaşması beklenmektedir.

ECO LABEL, dünyanın en çok tanınan çevre sertifikalarından biridir ve artan uluslararası talepten yararlanmaktadır. Dünyanın önde gelen şirketleri ve marka sahipleri, ürünleri için ECO LABEL programını tercih etmektedir. ECO LABEL sertifikası ve etiketleri, artık güçlü ve etkili bir pazarlama aracıdır. Çevresel çabalarının görünür bir kanıtına sahip olmak isteyen üretici firmalar ECO LABEL sertifikası almaktadır.

Kuruluşumuz, bilim ve teknoloji alanında dünyada yaşanan gelişmeleri yakından takip eden ve sürekli kendini geliştiren güçlü bir çalışan kadrosuna sahiptir ve bu çerçevede üretici firmalara ECO LABEL belgelendirme hizmetleri sunmaktadır.