Haberler

Haberler

ECO LABEL Etiketli Ürünler Sergilendi

Bugüne kadar ECO LABEL çevre etiketi verilen ürünler, geçtiğimiz ay, bir ay boyunca kuruluşumuz salonlarında sergilenmiş ve ilgilenen üretici firmalara ve tüketicilere tanıtılmıştır.

ECO LABEL Etiketli Ürünler Sergilendi

Hem eko etiket konseptinin tanıtılmasında hem de benzer ürünler üreten firmaların bir araya gelmesinde çok büyük katkılar sağlayan bu etkinliğin, bundan sonra her yıl tekrarlanacağı duyurulmuştur.

Ülkemizde üretilen diğer ürün ve hizmetler de bu etkinlikte serginlenmiş ve farklı eko etiket programlarının birlikte hareket etme imkanları tartışılmıştır.

Kuruluşumuz bu sergi sırasında, sorumlu satın alma, tüketim alışkanlıkları ve çevreye daha farklı bakabilmek için her gün gösterilecek küçük çabalar hakkında uzmanlar, üretici firmalar, tüketici dernekleri ve bireysel tüketiciler tarafından gerçekleştirilen bir dizi atölye ve sunum programına ev sahipliği yapmıştır.

Sunumlarda üzerinde durulan iki temel konu şunlar olmuştur:

  • Tüketicilerin, satın alma karar sürçelerinde, doğru, kaliteli ve güvenilir ürünlere yönelmeleriaçısından bilgilendirmenin önemi. Gittikçe çoğalan eko etiketleme programları karşısında tüketicilerin doğru bir karşılaştırma yapma imkanı daralmaktadır. Bu açıdan eko etiket pogramlarının açık, anlaşılır ve şeffaf olması son derece önemlidir.
  • Üretici firmaların, ürün ve hizmet üretiminde, tüm yaşam döngüsünü dikkate almalarının önemi. Daha hammadde temininden başlayarak, üretim, paketleme, tüketim ve hatta atık olmaya kadar bir ürünün tüm yaşam döngüsünü dikkate almak gerekmektedir.

Bu arada içinde bulunulan COVID-19 döneminde her türlü toplum sağlığı önlemleri alınmış ve ilgili yasal düzenlemelere uyulması sağlanmıştır.