Kozmetik Ürünler İçin ECO LABEL Belgesi

Kozmetik Ürünler İçin ECO LABEL Belgesi

Avrupa Birliği ülkelerinde, ülkemizde ve dünyanın her yerinde bir eko etiket, ürün ve hizmetlere verilen gönüllü bir çevre performansı sertifikasıdır. Sertifikalı ürün ve hizmetler gruplara göre sınıflandırılmaktadır. Bu ürün ve hizmet grupları, genel çevresel etkiyi azalttıklarını göstererek belli, önceden tanımlanmış kriterleri karşılamak zorundadır. Buna göre, eko etiketler, işlevsel veya rekabet açısından benzer ürünlere göre çevreye daha az etkisi olduğu kabul edilen ürünlere verilen onayı ifade etmektedir.

Kozmetik Ürünler İçin ECO LABEL Belgesi

Gönüllülük esasına dayanan eko etiketler, koruma sonuçlarını iyileştirme yeteneğine sahip ve en az zorlayıcı piyasa temelli sistemlerden biri olarak algılanmaktadır.

ECO LABEL etiketleme programı da güvenilirliği, erişilebilirliği ve iyileştirme sağlama yeteneği ile dikkat çekmektedir. Bu üç hedef sayesinde, hem tüketiciler hem de üretici firmalar bir eko etiketin değerine inanmaktadır. Sonuçta ECO LABEL her iki taraf için de bir değer yaratmaktadır. Üretici firmalar açısından bu durum sertifikasyon alabilmeyi gerektirmektedir. Buna karşılık tüketicilerin ürünü piyasada bulabilmeleri, eko etiketin amacını anlamaları ve sertifikalı ürünleri satın alabilmeleri gerekmektedir.

ECO LABEL etiketleme programında, geniş bir ürün yelpazesinin sertifikalandırılması mümkündür. Aynı zamanda açık ve net göstergelere sahip olduğu için bir sertifikayı işe yaramaz hale getiren genellemelerden kaçınılmaktadır. Diğer yandan dinamik ve güvenilir olma arasında bir denge kurmaktadır, yani sürekli bir güven ve güvenilirlik temeli oluşturmaktadır ve gelişen pazar ihtiyaçlarına uyum sağlamaktadır.

Kozmetik ürün grubu Avrupa Birliği Kozmetik Yönetmeliği kapsamına giren tüm ürün türlerini içermektedir. Bu ürünler, cilt ve saç bakımı ürünlerinden güneşten korunma ürünlerine hatta hayvanlar için bakım ürünlerine kadar geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır. Bu ürünlerin ECO LABEL logosu taşıyabilmesi için sıkı çevresel ve kimyasal gereklilikleri karşılaması gerekmektedir. Dolayısıyla bir takım kozmetik ürünler kapsam dışıdır. Bu arada hem malzeme tüketimini hem de ürünlerin israfını sınırlandırmak için ambalaj tasarımı için de gereklilikler söz konusudur.

Kuruluşumuz, bilim ve teknoloji alanında dünyada yaşanan gelişmeleri yakından takip eden ve sürekli kendini geliştiren güçlü bir çalışan kadrosuna sahiptir. Aynı zamanda modern test cihazları kullanmakta ve dünyanın her yerinde kabul gören test yöntemleri uygulamaktadır. Bu çerçevede üretici firmalara kozmetik ürünler için ECO LABEL belgelendirme hizmetleri sunmaktadır.