Emici Hijyen Ürünleri İçin ECO LABEL Belgesi

Emici Hijyen Ürünleri İçin ECO LABEL Belgesi

Eko etiketler, ürün veya hizmetlerin daha yüksek sürdürülebilirlik niteliklerinin bir beyanı işlevi gören sertifika programlarıdır. Bazı durumlarda, eko etiketler yeni pazarlar yaratmaya ve tüketicileri, tükettikleri ürünlerin çevresel etkileri konusunda eğitmeye hizmet etmektedir. Bununla birlikte, eko etiket kavramı hala gelişmesini sürdürmektedir. Bu bakımdan bazı eko etiketlerin derinliğine ve sertifikasyonun geçerliliğnie yönelik eleştirler devam etmektedir. Bu tür eleştiriler esas itibariyle uygulama yetersizliğinden ve düzenleyici denetim eksikliğinden kaynaklanmaktadır.

Emici Hijyen Ürünleri İçin ECO LABEL Belgesi

Uzun vadeli sürdürülebilirliği güçlendirmek kolay olmamaktadır. Çünkü sürdürülebilirliğin sosyal, çevresel ve ekonomik unsurlarının uzun vadeli çözümlere dahil edilmesini sağlamak için, birbirleri ile ilişkili birçok faktörü hesaba katmak gerekmektedir. Böyle olunca, kademeli bir değişim sağlamak için bir takım araçlar kullanan bütüncül bir yaklaşıma gerek duyulmaktadır. ECO LABEL etiketleme programı, bir ürün veya hizmetin, benzer ürün veya hizmetlerden daha düşük çevresel etkiye sahip olduğunu belirlemeye ve onaylamaya hizmet etmektedir.

ECO LABEL çevre etiketi, daha düşük bir çevresel etkiye işaret etmektedir, ancak sertifika verilmesi, tüketicilerin satın alma alışkanlıklarını değiştirmeye istekli olmalarını sağlamamaktadır. Dolayısıyla eko etiketler pazar yapısında bir değişikliği garanti etmemektedir. Bu tür eko etiketlerin başarılı olması için, tüketici alışkanlıklarının değiştirilmesi ve üretim sistemlerinde sürdürülebilir bir değişimin sağlanması gibi faktörlerin hesaba katılması gerekmektedir.

Emici hijyen ürünleri ürün grubu, tek kullanımlık olan ve lif içeriği ağırlık olarak yüzde 90’ın altında olan doğal lifler ve polimerlerden oluşan bebek bezleri, kadın bakım pedleri, tamponlar ve emzirme pedlerinden (göğüs pedleri) oluşmaktadır.

ECO LABEL çevre etiketi taşıyan emici hijyen ürünleri, şu sayılan hususları garanti eden kriterleri karşılamaktadır:

  • Kaynak tüketiminden kaynaklanan etkilerin azalması
  • Tehlikeli maddelerin kısıtlı kullanımı
  • Performans ve kalite testlerinin olumlu sonuçları

Kuruluşumuz, bilim ve teknoloji alanında dünyada yaşanan gelişmeleri yakından takip eden ve sürekli kendini geliştiren güçlü bir çalışan kadrosuna sahiptir. Aynı zamanda modern test cihazları kullanmakta ve dünyanın her yerinde kabul gören test yöntemleri uygulamaktadır. Bu çerçevede üretici firmalara emici hijyen ürünleri için ECO LABEL belgelendirme hizmetleri sunmaktadır.