Grafik Kağıdı, Kağıt Mendil ve Doku Ürünleri İçin ECO LABEL Kriterleri

Grafik Kağıdı, Kağıt Mendil ve Doku Ürünleri İçin ECO LABEL Kriterleri

Doğru bilgilendirme, tüketiciler arasında güven oluşturmak için temel kriterdir. Eko etiketlere olan tüketici güveni de, eko etiketli ürünü başarılı kılmak için zorunlu koşullardan biridir. Çeşitli araştırma sonuçları eko etiketlerin, tüketicinin ürüne olan güvenini olumlu bir şekilde güçlendirdiğini ve olumlu yargılar uyandırdığını ortaya koymaktadır. Tüketiciler genellikle eko etiketler yoluyla bir satın alma kararı vermektedir.

Grafik Kağıdı, Kağıt Mendil ve Doku Ürünleri İçin ECO LABEL Kriterleri

Diğer taraftan eko etiket çeşitlerinin giderek daha fazla artması, tüketicilerde kafa karışıklığa neden olmaktadır. Bu durumda eko etiketleme programlarını başarılı kılmak için, tüketicinin güveninin artırılması gerekmektedir.

Grafik kağıdı, kağıt mendil ve doku ürünleri için belirlenen başlıca ECO LABEL kriterleri şu başlıklar altında toplanmaktadır:

 • Suya ve havaya emisyonlar
 • Enerji kullanımı
 • Lifler: kaynakları korumak, sürdürülebilir orman yönetimi
 • Kısıtlanmış tehlikeli maddeler ve karışımlar
 • Atık yönetimi
 • Kullanım için uygunluk
 • Ambalaj ile ilgili bilgiler
 • Etiket üzerinde görünen bilgiler

Grafik kağıdı, kağıt mendil ve doku ürünleri için belirlenen ECO LABEL kriterlerinin amaçları şu şekilde sıralanabilir:

 • Enerji tüketimini ve havaya bağlı emisyonları azaltmak
 • Su ve atık oluşumunu azaltarak çevreye verilen zararı azaltmak
 • Tehlikeli kimyasalların kullanımı ile ilgili çevresel zararı veya riskleri azaltmak
 • Ormanlardan ve sürdürülebilir bir şekilde yönetilen alanlardan geri dönüştürülmüş lifler veya işlenmemiş liflerin elde edilmesini zorunlu kılarak ormanları korumak

ECO LABEL kriterleri, özellikle toksik maddelerin suya deşarjını ve çevreye verilen zararı veya enerji kullanımına yönelik riskleri (iklim değişikliği, asit yağmurları, ozon tabakasının incelmesi ve yenilenemeyen kaynakların tükenmesi) azaltmayı amaçlamaktadır.

Örneğin üretici firmalar, su ve havaya emisyonlar ile ilgili olarak kağıt hamuru ve kağıt üretim sahasının, ülkenin yasal düzenleme gerekliliklerini karşılamasını sağlamak zorundadır. Kimyasal oksijen ihtiyacı, kükürt, azot oksitler ve fosfor için belirlenen referans değerler ile ölçülen emisyonlar arasındaki oran, firma için bir emisyon skoruna dönüşmektedir.

Kuruluşumuz, bilim ve teknoloji alanında dünyada yaşanan gelişmeleri yakından takip eden ve sürekli kendini geliştiren güçlü bir çalışan kadrosuna sahiptir. Aynı zamanda modern test cihazları kullanmakta ve dünyanın her yerinde kabul gören test yöntemleri uygulamaktadır. Bu çerçevede üretici firmalara grafik kağıdı, kağıt mendil ve doku ürünleri için ECO LABEL belgelendirme hizmetleri sunmaktadır.