Kamp Alanları Hizmetleri İçin ECO LABEL Belgesi

Kamp Alanları Hizmetleri İçin ECO LABEL Belgesi

Eko etiketleme prgramları sadece ürünleri değil hizmetleri de içermektedir. Turizm sektörü, birçok ülkenin önemli bir gelir kapısıdır. Kamp alanları ve turist konaklama tesisleri, su ve enerji kaynakları üzerinde baskı oluşturabilir ve uygunsuz atık yönetimine neden olabilir. Aynı zamanda yerel biyolojik çeşitliliği, habitatları, yaban hayatını ve bölgenin ekolojik yapısını rahatsız edici sonuçlara taşıyabilir. Turistler, esas olarak sağlıklı ve kirlilik içermeyen, bozulmamış, doğal alanlarda konaklamak istemektedir. Ekolojik olarak sağlam kamp alanları için artan bir talep gözlenmektedir. Bu program sayesinde ziyaretçiler ağırlanırken, kamp alanlarının ve konaklama yerlerinin saha konumu, inşaat özellikleri, çevre düzenlemeleri ve işletmenin genel işleyişi ile ilgili tüm çevresel standartları karşılayacağından emin olunmaktadır. Kamp alanları için eko etiketleme programları, bütüncül bir gözetim zincirini teşvik etmektedir.

Kamp Alanları Hizmetleri İçin ECO LABEL Belgesi

ECO LABEL belgelendirme ve etiketlendirme programı, kamp alanlarına uygun ekolojik kriterlere sahiptir ve bu kriterleri esas alarak eko etiketleme yapmaktadır. Ziyaretçiler, kamp alanlarını seçerken yeşil ve bozulmamış bir bölge talep etmekte, ancak çoğu zaman hayal kırıklığına uğramaktadır. Aslında çevreye verilen zararların çoğu turizm faaliyetlerinden kaynaklanmaktadır. Bu bakımdan ülkemizde turizm için daha sürdürülebilir bir strateji izlemek açısından tüm turizm sektörünün eko etiket programlarına ağırlık vermesi gerekmektedir.

Kamp alanlarında, yenilenebilir, geri dönüştürülmüş ve sürdürülebilir şekilde yönetilen malzeme kaynaklarının kullanılması, enerji ve sera gazı emisyonlarının azaltılması ve kullanılan malzemelerin yararlı ömrü boyunca çevresel performansının iyileştirilmesi, turizm sektörünün geleceği açısından en öncelikli konulardır.

Turizm faaliyetlerinin önemli bir çevresel, ekonomik ve sosyo-kültürel etkisi olmakta ve bu da sektörü, çevresel girişimler için önemli hale getirmektedir. Ekolojik hareketler, hükümetler, dernekler, işletmeler, akademisyenler ve sivil toplum kuruluşları gibi çeşitli organlar arasında geniş çapta yayılan eylemlerle küresel bazda giderek daha fazla büyümektedir.

Kuruluşumuz, bilim ve teknoloji alanında dünyada yaşanan gelişmeleri yakından takip eden ve sürekli kendini geliştiren güçlü bir çalışan kadrosuna sahiptir. Aynı zamanda modern test cihazları kullanmakta ve dünyanın her yerinde kabul gören test yöntemleri uygulamaktadır. Bu çerçevede üretici firmalara kamp alanları hizmetleri için ECO LABEL belgelendirme hizmetleri sunmaktadır.