Neden ECO LABEL?

Neden ECO LABEL?

Gelişmiş ülkelerde insanlar, daha temiz ve daha sağlıklı bir çevre konusunda giderek daha fazla vicdanlı hale gelmiştir. Herkes daha iyi hava ve su kalitesi, daha uygun atık yönetimi ve doğal kaynakların daha doğru kullanıılmasını talep etmektedir. Belli alanlarda ilerlemeler kaydedilse de bu talepler aşırı baskı altında bulunmaktadır. Günlük tüketilen birçok ürün, bu çevresel baskılara büyük katkıda bulunmakta ve insan sağlığını birçok yönden etkilemektedir. En azından üretim faaliyetlerinde kullanılan yüz bin civarında kimyasal madde veya bileşik bulunmaktadır ve bunların birçoğu için hala yasal düzenlemeler çıkarılmış değildir. Bu kimyasallar, yaşam döngülerinin çeşitli aşamalarında insanların sağlıkları üzerinde toksik, alerjenik ve biyo-biriktirici etkilere sahip olmaya devam etmektedir.

Neden ECO LABEL?

ECO LABEL programı, gerçekten ekolojik anlamda sağlam ürünleri tanımlamak amacı ile ortaya çıkmıştır. ECO LABEL akreditasyon sistemi, tüketicilerin güveneceği ve üretici firmaların eko etiketli olarak bu ürünleri ECO LABEL logosu altında pazarlayacağı bir programdır.

İnsanlar artık sağlıkları ve çevre üzerindeki etkiler konusunda çok daha bilinçlidir ve yüksek standartlarda performans gösteren ürünlere yönelmektedir. Buna rağmen insanların büyük bir kısmı günlük tüketim tercihlerinin çevre üzerindeki etkileri konusunda yeteri kadar bilinçli değildir ve sorumlu davranmamaktadır.

Üretici ve perakendeci firmalar genelde bir ürünün herhangi bir ekolojik yönünü bir pazarlama aracı olarak kullanmaktadır. Buna karşılık bu ürünlerin sürdürülebilir olmayan yönlerini göz ardı etmektedir. Yeterli bir doğrulama olmadan bir ürünü kolayca yeşil ve çevre dostu olarak sunmaya çalışmaktadır. Bu durum doğal olarak tüketicilerin kafalarını karıştırmaktadır. Oysa bu ürünlerin çoğu, paketleme dahil olmak üzere, su kirliliğine, toprak kirliliğine ve atmosferik emisyonlara kolayca katkıda bulunan ve insanların vücudunda ve çevrede toksik kimyasalların birikmesine yol açan malzemeler içermektedir.

Bu nedenlerle ECO LABEL etiketi çok şey ifade etmektedir ve aslında dünyanın her yerinde ürünlerin ECO LABEL standartlarına uyması gerekmektedir. Ancak, ECO LABEL programı gönüllü bir sistemdir. Bu nedenle üretici firmaların katılımını teşvik etmek bakımından, ürünlerini ECO LABEL standartlarına yükseltmenin mali ve ekolojik faydaları konusunda bu firmaların daha bilinçli olmaları gerekmektedir. Aynı şekilde tüketicilerin de hem kendi sağlıkları hem de bu tür ürünleri satın almanın çevresel faydaları konusunda daha bilinçli olmaları gerekmektedir.

ECO LABEL etiketine sahip olan ürünler, dünyanın her yerinde talep görmektedir. Çünkü ECO LABEL, sadece tehlikeli kimyasal madde veya bileşikleri azaltmaya odaklanmamakta, aynı zamanda ürünlerin daha geniş çevresel etkisine de bakmaktadır. Örneğin, yenilenebilir, geri dönüştürülmüş ve sürdürülebilir şekilde yönetilen malzeme kaynaklarının kullanılması, veya üretimde enerji ve sera gazı emisyonlarının düşürülmesi ya da ürünün yararlı ömrü boyunca çevresel performansının iyileştirilmesi gibi.

Ekolojik dengenin neredeyse onarılmaz bir şekilde kötüye gittiği bu dönemde kuruluşumuz, sorumluluk duygusu ile hareket etmekte ve çeşitli sektörlerdeki üretici firmaların ekolojik çabalarını kanıtlamalarına destek olmaya çalışmaktadır.