Emici Hijyen Ürünleri İçin ECO LABEL Kriterleri

Emici Hijyen Ürünleri İçin ECO LABEL Kriterleri

Eko etiketlerin başarı olmasının ilk anahtarlarından biri genel farkındalığı ve görünürlüğü arttırmaktır. Bu genellikle tüketicilerin eğitilmesini ve bilinçlendirilmesini gerektirmektedir. Bu amaçla zaman zaman özel ve resmi kuruluşlar tarafından kampanyalar düzenlenmektedir. Kuruluşumuz da bu amaçla sorumluluk duygusu ile hareket etmekte ve toplumun bilgilendirilmesi çalışmalarına katılmaktadır. Sertifikanın ve eko etiketin tüketici açısından bir anlamı olması için, tutarlı etiketleme gereklilikleri açıklanarak, toplumda güvenilirliğin tesis edilmesi gerekmektedir.

Emici Hijyen Ürünleri İçin ECO LABEL Kriterleri

Sosyal, ekonomik veya çevresel olan etkili sertifika kriterleri oluşturulurken, sertifikasyon kuruluşları, bilimsel ilkeleri, tüketici alışkanlıklarını ve görüşlerini ve piyasa gerçeklerini dikkate almaktadır. Ürünlerin pazarlanabilirliği ve dolayısıyla eko etiketin etkinliği ancak bu şekilde yükseltilebilir. Kuruluşumuz ECO LABEL belgelendirme çalışmalarını bu doğrultuda sürdürmektedir. Sürdürülebilir üretim uygulamalarının oluşturulması ve sürdürülmesi, mutlaka zaman alacaktır. Bu nedenle ulaşılabilir kriterleri tanımlamak, daha sonra bu kriterleri düzenli aralıklarla yeniden değerlendirmek ve yeniden tanımlamak en etkili yöntem olmaktadır. Bu yaklaşım ile tüketicilerin yeni ürün ve hizmetlere daha kolay geçiş yapmalarına yardımcı olunmaktadır.

Emici hijyen ürünleri için ECO LABEL gereksinimleri şunlardır:

  • Ürün açıklaması, ürün ve ambalajın toplam ağırlığı, üründe kullanılan bileşenler, malzemeler ve katkı maddeleri gibi bilgileri içermelidir.
  • Tüm hamur lifleri, bağımsız bir üçüncü taraf sertifikasyon programı tarafından verilen sertifikalar kapsamında olmalıdır. Hamur elyafının en az yüzde 25’i sürdürülebilir orman yönetimi sertifikaları kapsamında olmalıdır. Liflerin geri kalan kısmı, bir doğrulama sistemi kapsamında olmalıdır.
  • Tüm sentetik selüloz elyaflar da (viskon, modal, liyosel, bakır dahil) aynı kriterlere tabidir.
  • Pamuk lifleri, yasal yükümlülüklere göre yetiştirilen pamuktan elde edilmelidir. Organik pamuk içeriği, organik olarak yetiştirilmiş pamuk ve geçişli organik pamuğu içerebilir. Bu şekilde yetiştirilen ve emici hijyen ürünü üretiminde kullanılan pamuk, üretim standardının doğrulanması açısından izlenebilir olmalıdır.
  • Ayrıca üretimde malzeme verimliliği, ürün bertarafı, ürünün kullanıma uygunluğu ve kalitesi ve sosyal bakışa yönelik başka kriterler de dikkate alınmalıdır.

Kuruluşumuz, bilim ve teknoloji alanında dünyada yaşanan gelişmeleri yakından takip eden ve sürekli kendini geliştiren güçlü bir çalışan kadrosuna sahiptir. Aynı zamanda modern test cihazları kullanmakta ve dünyanın her yerinde kabul gören test yöntemleri uygulamaktadır. Bu çerçevede üretici firmalara emici hijyen ürünleri için ECO LABEL belgelendirme hizmetleri sunmaktadır.