Yağlayıcılar İçin ECO LABEL Kriterleri

Yağlayıcılar İçin ECO LABEL Kriterleri

Tüketiciler açısından piyasadaki en büyük engel, diğer ürünler arasında eko etiketli ürünün seçilmesidir. Ürün ambalajı üzerinde yer alan bilgiler sınırlıdır ve farkındalık yaratmadığı için herhangi bir sonuca ulaşmamaktadır. Çeşitli firmalar tarafından benimsenen eko etiketleme uygulamalarında, tüketicilerin kafaları, büyük ölçüde karışmaktadır. Bu karışıklıklar, ancak tüketicilere eko etiketler yöntemi ile doğru bilgiler uygun şekilde sağlanırsa giderilebilir. Tüketiciler çoğu zaman, gördükleri eko etiketlerin amacı ve kullanımı hakkında doğru bir şekilde bilgilendirilmemiştir.

Yağlayıcılar İçin ECO LABEL Kriterleri

Ayrıca, özellikle farklı boyutlarda hazırlanan etiketlerde, firmanın içerik ile ilgili tüm bilgileri sağlaması kolay değildir. Bazı resmi kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşları, eko etiketleme konusundaki bu problemi kabul etmiş ve eko etiketleme için güvenilir şemalar oluşturmaya çaba göstermiştir. Örneğin tüketiciler arasındaki kafa karışıklığını azaltmak için, Kanada Çevre Bakanlığı tarafından eko etiketlere yönelik bir yasal düzenleme çıkarılmış ve bunu diğerleri takip etmiştir. Bugün için hazırlanan eko etiket indeksi, aynı zamanda çeşitli ülkelerden 500’e yakın eko etiketin listelendiği mükemmel kaynaklardan biridir. ECO LABEL etiketleme programı da bu görüşler doğrultusunda tasarlanmıştır.

ECO LABEL yağlayıcı kriterlerinde yağlayıcı, bir yüzeye uygulandığında veya hareketli durumda iki yüzey arasına girdiğinde sürtünmeyi, yapışmayı, ısıyı, aşınmayı veya korozyonu azaltan veya mekanik gücü ileten bir ürün olarak tanımlanmaktadır. En yaygın bileşenler, baz sıvılar ve katkı maddeleridir. Baz sıvı, akıcı ve eskime, kayganlık ve aşınma önleyici özelliklerine sahip, kirletici süspansiyona ilişkin özellikleri katkı maddelerinin dahil edilmesiyle iyileştirilmemiş olan bir yağlama sıvısıdır. Katkı maddesi ise, baz sıvının akış, yaşlanma, kayganlık, aşınma önleyici özellikler ve kirletici süspansiyon özelliklerinin iyileştirilmesini sağlayan bir madde veya karışımdır.

Yağlayıcılar için belirlenen başlıca ECO LABEL kriterleri şu başlıklar altında toplanmaktadır:

  • Hariç tutulan veya sınırlı maddeler
  • Ek sucul toksisite gereksinimleri
  • Biyobozunurluk ve biyolojik birikim potansiyeli
  • Yenilenebilir içerik gereksinimleri
  • Ambalaj ve konteyner gereksinimleri
  • Minimum teknik performans
  • Kullanım ve imha ile ilgili tüketici bilgileri
  • Etiket üzerinde görünen bilgiler

Kuruluşumuz, bilim ve teknoloji alanında dünyada yaşanan gelişmeleri yakından takip eden ve sürekli kendini geliştiren güçlü bir çalışan kadrosuna sahiptir. Aynı zamanda modern test cihazları kullanmakta ve dünyanın her yerinde kabul gören test yöntemleri uygulamaktadır. Bu çerçevede üretici firmalara yağlayıcılar için ECO LABEL belgelendirme hizmetleri sunmaktadır.