ECO LABEL Nedir?

ECO LABEL Nedir?

ECO LABEL sertifikasyon programı, bir yaşam döngüsü değerlendirmesine ve üretim faaliyetlerinden veya ürünlerin tüketiminden kaynaklanan çevresel etkiyi azaltmak için ortak bir hedefe dayalı sürdürülebilir çözümler oluşturmak için tasarlanmıştır. Bir ürün, yaşam döngüsünün tüm aşamalarında, zorlu gereksinimleri karşılamak zorundadır. Ayrıca sürdürülebilir bir gelişme yaratmak için bu gereksinimlerin sürekli olarak ele alınması gerekmektedir. ECO LABEL etiketini, diğer benzer etiketlerden ayıran şey, resmi, bağımsız ve üçüncü taraf sertifikasyon programı olmasıdır.

ECO LABEL Nedir?

Tüketiciler artık daha bilinçlidir ve bu nedenle ürünlerin nerede ve nasıl üretildiğine ve teslim edildiğine önem vermektedir. Bu konuda işletmeler sorumlu davrandıkları takdirde imaj ve itibar açısından genel güvenilirliklerini yükseltmiş olmaktadır. Çevre üzerindeki etkilerine saygı göstermeyen işletmeler için bunun mali sonuçları olmaktadır.

Günümüzde birçok pazarda, etik davranış ve çevre bilinci açısından yüksek işletme standartları için tüketicilerden yüksek talep olmaktadır. Bu bakımdan gittikçe daha fazla işletme, proaktif bir çevre stratejisi benimsemektedir ve çevresel çabaları için özel stratejiler geliştirmektedir. Daha çevre dostu olarak algılanmanın bir yolu ise, farklı eko-etiketleme ve sertifikasyon programları ve buna bağlı olarak farklı çevre sertifikasyonları bulunmaktadır. ECO LABEL bu tür bir çevre etiketi ve çevresel belgelendirme programıdır.

Genel olarak ekolojik etiket kriterleri geliştirilirken odak noktası, ürünün en yüksek çevresel etkiye sahip olduğu aşamalardır ve bu, üründen ürüne farklılık göstermektedir. Örneğin tekstil ürünlerinde kumaşlar, boyandıkları, baskı yapıldıkları ve ağartıldıkları süreçlerde güçlü çevresel etkilere sahiptir. Bu nedenle üretim aşamasındaki zararın olabildiğince azaltılmasını sağlamak için tekstiller için kriterler tasarlanmıştır. Deterjanlarda, üretimde kullanılan girdi maddeleri (hammaddeler) öncelikli alanlardan biri olmaktadır. Elektronik ekipmanlar ise, kullanım aşamasında çok yüksek çevresel etkiye sahip olmaktadır ve bu nedenle kriterler enerji tüketimlerinin verimliliğine odaklanmaktadır.

ECO LABEL belgelendirme kriterleri, şeffaf bir şekilde geliştirilmekte ve gerektiği zaman revize edilmektedir. Bir ürün üzerinde yer alan ECO LABEL etiketi, bu ürünün, bilimsel çalışmalara dayanan bir standarda göre onaylandığı anlamına gelmektedir. Ürün grupları ve gereksinimler farklılık gösterse de tüm standartlar, toksisite, hava kalitesi, enerji ve su kullanımı, geri dönüştürülebilirlik, doğal kaynakların kullanımı ve benzeri alanları içeren birden çok çevre ve sağlık sorununu ele almaktadır.