Sağlıklı Yaşamın Desteklenmesi

Sağlıklı Yaşamın Desteklenmesi

ECO etiketleme programları, genel olarak yaşam döngüleri boyunca çevresel etkileri azaltılmış ürünleri teşvik etmektedir ve tüketicilere, ürünlerin çevresel etkileri hakkında daha doğru bilgi sağlamayı amaçlamaktadır. Bu konuda ECO LABEL programı da, tüketicileri tüketim alışkanlıklarını değiştirmeye çalışmakta ve gelecek nesiller için sürdürülebilir kalkınma çabasında kaynakları ve enerjiyi daha akıllıca kullanmayı teşvik etmektedir. Esasen ekolojik etiketleme kriterlerinin geliştirilmesi, oldukça karmaşık ve tartışmalı bir konudur ve ECO LABEL bu güçlüğün üstesinden gelmeyi başarmış bir belgelendirme ve etiketlendirme programıdır.

Sağlıklı Yaşamın Desteklenmesi

Temiz hava, temiz su ve temiz gıdalar, insanların yaşam kalitesini arttıran unsurlardır. Çevresel sürdürülebilirliğe yatırım, sağlık ve insan refahı için son derece önemlidir. Çevrenin bozulması, yani solunan hava, tüketilen gıdalar, içilen ve kullanılan sular, kısaca insanları ayakta tutan ekosistemler, küresel kirlenme hastalanma yükünün en az dörtte birinden sorumlu görülmektedir. Birçok araştırma raporuna göre, sağlıklı bir çevre, yaşam hakları, sağlık, gıda, su ve sanitasyon ve yaşam kalitesi dahil olmak üzere temel insan haklarından tam olarak yararlanmanın ayrılmaz bir parçasıdır. Tek başına hava kirliliği, sağlık için dünyanın en büyük çevresel riskidir. Dünya genelinde her yıl yaklaşık 7 milyon insan, kötü hava koşulları yüzünden yaşamını kaybetmektedir.

Çeşitli insan faaliyetlerinin bir sonucu olarak, dünya ekosistemlerinin yapısı ve işleyişi, yirminci yüzyılın ikinci yarısında, insanlık tarihinde hiç olmadığı ölçüde değişmiştir. Nüfus ve ekonomik faaliyet yoğunluğu arttıkça bu değişikliklerin büyüklüğü de artmaktadır. Bunun sonucu olarak yerküre üzerindeki yaşam çeşitliliği giderek tükenmektedir. Tüm ekosistemler, geri döndürülemez şekilde tahrip olmaktadır.

Son yıllarda gıda üreten ekosistemlerde yapılan değişiklikler, üretimde önemli kazanımlar sağlamaktadır. Bu değişiklikler, yetersiz ve yanlış beslenen insanların sayısını azaltmaya ve insan sağlığını iyileştirmeye yardımcı olmaktadır. Bu çerçevede ECO LABEL standartlarının katkısı da yadsınamaz. ECO LABEL belgelendirme programı, sağlıklı yaşamın desteklenmesi anlamında geliştirilen bilime dayalı standartların yaygınlaşması ve bu standartlara uyum sağlanması konusunda sorumluluk üstlenmektedir. Ekosistem faaliyetlerinin yüzde 60’ının bozulması demek, dünya nüfusunun önemli bir kısmı için yoksulluğun ve insan grupları arasında eşitsizliklerin artması demektir.