İç Mekan Temizlik Hizmetleri İçin ECO LABEL Belgesi

İç Mekan Temizlik Hizmetleri İçin ECO LABEL Belgesi

Çeşitli eko etiketleme programları, yalnızca tehlikeli kimyasalları azaltmaya odaklanmamakta, ayrıca ürünlerin daha geniş çevresel etkisine de bakmaktadır. Örneğin,

İç Mekan Temizlik Hizmetleri İçin ECO LABEL Belgesi

  • Yenilenebilir, geri dönüştürülmüş ve sürdürülebilir şekilde yönetilen malzeme kaynaklarının kullanılması
  • Ürünlerin imalatında somutlaşan enerji ve sera gazı emisyonlarının azaltılması
  • Ürünün yararlı ömrü boyunca çevresel performansının iyileştirilmesi

ECO LABEL etiketleme programı, ürünlerin elden çıkarılması sırasında çevresel etkileri azaltmaya ve yeniden kullanım ve geri dönüşüm ilkelerini uygulamaya çalışmaktadır. Tüm ürünler ECO LABEL standartlarına uygun olmalıdır. Bu program, ürünlerin geleceğe dönük üretilmesine öncülük etmektedir. Sürdürülebilir olmayan ürünlerin üretimi ve ithal edilmesi azaltılmalıdır. Sadece ürünler değil hizmetlerin de bu standart seviyesine yükseltilmesi gerekmektedir.

Eko etiketleme çalışmaları kapsamında iyileştirilmesi gereken alanlar arasında iç mekan temizlik hizmetleri de bulunmaktadır. Tüm ürünleri bir eko etiket standardına göre üretilmesi gerekmektedir. Konutların ve işyerlerinin, aynı şekilde çevresel olarak denetlenmesi gerekmektedir. Kısaca eko etiketleme, günlük yaşamı etkileyen tüm ürün ve hizmetler için geçerli olmalı ve dünya genelinde teşvik edilmelidir.

Son yıllarda, farklı türlerde eko etiketlerin çoğalması, iç mekan temizlik malzemeleri bakımından da farklı ekolojik gereksinimlerin tartışılmasına neden olmaktadır. Esas olarak eko etiketlerin kapsamlı, açık, güvenilir ve müşteri odaklı olması gerekmektedir. Dahası, eko etiketlerin yaygınlaşmasında netlik en önemli faktördür.

ECO LABEL çevre etiketi, iç mekan temizlik hizmetleri ürünleri şunları garanti eden kriterler üzerine inşa edilmiştir: düşük çevresel etkiye sahip temizlik ürünleri ve aksesuarları, çevresel konularda eğitim almış çalışanlar, çevre yönetim sistemi için bir temel ve doğru bir atık yönetim şekli.

Kısaca ECO LABEL kriterleri, tüm ürün yaşam döngüsü boyunca ürünlerin, çevresel performansına odaklanmaktadır. Bu açıdan diğer çevresel etiketleme programlarından ayrılmaktadır. Ürünün çevresel kriterleri belirlenirken tüm yaşam döngüsü dikkate alınmaktadır.

Kuruluşumuz, bilim ve teknoloji alanında dünyada yaşanan gelişmeleri yakından takip eden ve sürekli kendini geliştiren güçlü bir çalışan kadrosuna sahiptir. Aynı zamanda modern test cihazları kullanmakta ve dünyanın her yerinde kabul gören test yöntemleri uygulamaktadır. Bu çerçevede üretici firmalara iç mekan temizlik hizmetleri için ECO LABEL belgelendirme hizmetleri sunmaktadır.