Firmayı Sektörün Öncüsü Konumuna Getirmek, ECO LABEL Programının Hedefidir

Firmayı Sektörün Öncüsü Konumuna Getirmek, ECO LABEL Programının Hedefidir

Çevresel etiketleme, çevre veya ticaret ile ilgilenen her uluslararası firma için önemli bir konudur. Bu nedenle Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO), çevresel etiketleme planlarının standartlaştırılmasına yönelik çalışmalar yürütmektedir. ISO 14024 standardı bu amaçla yayınlanmıştır ve ECO LABEL çevre etiketi, bu standart çerçevesinde tasarlanmış bir eko etikettir. Bu bakımdan kuruluşumuz tarafından verilen ECO LABEL belgelendirme ve etiketlendirme hizmetlerinde aynı zamanda kalite ve güvenlirlik ön planda tutulmaktadır ve bizim için esas olan hizmet verilen firmanın, sektörün öncüsü konumuna gelmesidir.

Firmayı Sektörün Öncüsü Konumuna Getirmek, ECO LABEL Programının Hedefidir

Bir Tip I çevre etiketi olan ECO LABEL çevre etiketi, tüketicilere aynı ürün kategorisinde yer alan diğer ürünlere kıyasla bu etiketi taşıyan ürünün genel çevresel performansını kanıtlayan bir etikettir. Söz konusu ürün, belirlenen bir dizi kriteri karşıladığı için bu eko etiketi taşımaya hak kazanmaktadır. Bu ürünler aynı zamanda çevre ve diğer ilgili yasal düzenlemelere de uygun üretilmektedir. Keza ulusal ve uluslararası standartların kalite gereksinimlerini karşılayan ürünlerdir.

Bu arada ECO LABEL çevre etiketi ile ödüllendirilmek için, hammadde kullanılması, üretim, paketleme, dağıtım, kullanım ve ürünün bertarafı gibi çevresel kriterler belirlenirken, ürünün tüm yaşam döngüsü dikkate alınmaktadır.

ECO LABEL, isteğe bağlı alınan çevre etiketidir. Buna rağmen katı kriterlere sahiptir. Bu kriterleri karşılayan firmalar, ancak sektörde öncü olabilecek birikim ve deneyime sahip firmalardır.