Endüstriyel ve Kurumsal Otomatik Bulaşık Makinası Deterjanları İçin ECO LABEL Kriterleri

Endüstriyel ve Kurumsal Otomatik Bulaşık Makinası Deterjanları İçin ECO LABEL Kriterleri

Endüstriyel ve kurumsal otomatik bulaşık makinası deterjanları için belirlenen başlıca ECO LABEL kriterleri şu başlıklar altında toplanmaktadır:

Endüstriyel ve Kurumsal Otomatik Bulaşık Makinası Deterjanları İçin ECO LABEL Kriterleri

  • Suda yaşayan organizmalar için zehirlilik
  • Biyobozunurluk
  • Palm yağı, hurma çekirdeği yağı ve bunların türevlerinin sürdürülebilir kaynak kullanımı
  • Hariç tutulan ve kısıtlanan maddeler
  • Ambalaj özellikleri
  • Kullanım için uygunluk
  • Otomatik dozaj sistemleri
  • Kullanıcı bilgisi

Örneğin suda yaşayan organizmalar için zehirlilik kriterine göre, ürünün kritik seyreltme hacmi, referans dozaj için belirli sınırları aşmamalıdır. Bu kriter, ön ıslatma, bulaşık makinesi deterjanları, çok bileşenli sistemler ve parlatıcılar için, yumuşak, orta ve sert su sertlikleri bazında sınırlamalar içermektedir.

Diğer taraftan aerobik olarak biyolojik olarak parçalanamayan veya anaerobik olarak biyolojik olarak parçalanmayan organik maddelerin içeriği, kriterde belirlenen limitleri aşmamalıdır. Bu kriter de, ön ıslatma, bulaşık makinesi deterjanları, çok bileşenli sistemler ve parlatıcılar için, yumuşak, orta ve sert su sertlikleri bazında sınırlamalar içermektedir.

Bir başka kriter, palm yağı, hurma çekirdeği yağı ve bunların türevlerinin sürdürülebilir kaynak kullanımı ile ilgilidir. Hurma yağı veya hurma çekirdeği yağından elde edilen ürünlerde kullanılan maddeler, sürdürülebilir üretim için belirlenen gereksinimleri karşılayan plantasyonlardan elde edilmelidir. Bu sayede toprak, biyolojik çeşitlilik, organik karbon stokları ve doğal kaynakların korunması dahil olmak üzere çevresel etkileri ele alınmaktadır.

Bir kriter de otomatik dozaj sistemleri ile ilgilidir. Çok bileşenli sistemler için, üretici firma, ürünün otomatik ve kontrollü bir dozaj sistemi ile kullanılmasını sağlamak zorundadır. Otomatik dozaj sistemlerinde doğru dozajı sağlamak için, belge süresi boyunca yılda en az bir kez ürünün kullanıldığı tüm tesisler ziyaret edilecek ve dozajlama ekipmanının kalibrasyonu kontrol edilecektir. Bu ziyaretler, belgeyi düzenleyen akredite kuruluş tarafından gerçekleştirebilir.

Kuruluşumuz, bilim ve teknoloji alanında dünyada yaşanan gelişmeleri yakından takip eden ve sürekli kendini geliştiren güçlü bir çalışan kadrosuna sahiptir. Aynı zamanda modern test cihazları kullanmakta ve dünyanın her yerinde kabul gören test yöntemleri uygulamaktadır. Bu çerçevede üretici firmalara endüstriyel ve kurumsal otomatik bulaşık makinası deterjanları için ECO LABEL belgelendirme hizmetleri sunmaktadır.