Belli ECO LABEL Ürünlerin Arandığı Merkezi Bir Veritabanı Var mı?

Belli ECO LABEL Ürünlerin Arandığı Merkezi Bir Veritabanı Var mı?

ECO LABEL, piyasada çevre dostu ürünler ve hizmetler için tek tip bir etiket görevi gören ve sınır ötesi bir çevre onayı anlamını taşıyan bir çevre etiketidir. Bugün için çok sayıda ürün ve hizmet ECO LABEL çevre etiketine sahiptir ve diğer eko etiketler gibi çevre dostu, dayanıklılık ve yüksek kalite ile karakterize edilmektedir. Günümüzde daha fazla üretici firma, ürünlerinin çevre dostu olduğunu vurgulamak için ECO LABEL etiketine güvenmektedir ve bu logoyu taşıyan ürün ve hizmetlerin sayısı sürekli artmaktadır. Bugün sadece Avrupa Birliği ülkelerinde tüketicilerin yaklaşık dörtte biri, alışveriş yaparken ECO LABEL logosu aramaktadır.

Belli ECO LABEL Ürünlerin Arandığı Merkezi Bir Veritabanı Var mı?

Kısaca ECO LABEL etiketi dünya genelinde tanınan bir çevre etiketidir ve yaşam döngüleri boyunca yüksek çevre standartlarını karşılayan ürün ve hizmetlere verilmektedir. Çevresel mükemmellik etiketi olarak da bilinen ECO LABEL, hammadde çıkarımından üretime, dağıtımdan kullanıma ve sonunda ürünün atık olmasına kadar üretici firmaları üretim sürecinde daha az atık ve karbondioksit üretmeye teşvik etmekte ve döngüsel ekonomiyi desteklemektedir. ECO LABEL kriterleri aynı zamanda, üretici firmaları, dayanıklı ve onarımı ve geri dönüşümü kolay ürünler geliştirmeye zorlamaktadır.

ECO LABEL kriterleri, ürün ve hizmetlerin çevresel etkilerini azaltmak ve üçüncü şahıs denetimleri ile çevresel eylemlerinin verimliliğini garanti altına almak isteyen firmalar için önemli bir rehber olmaktadır.

Kuruluşumuz, ECO LABEL ürünler için çok geniş bir veri tabanı tutmaktadır ve bu hizmetlerden yararlanmak isteyen firmalara bu veritabanına ulaşım imkanı tanımaktadır.

Kuruluşumuz, bilim ve teknoloji alanında dünyada yaşanan gelişmeleri yakından takip eden ve sürekli kendini geliştiren güçlü bir çalışan kadrosuna sahiptir. Aynı zamanda modern test cihazları kullanmakta ve dünyanın her yerinde kabul gören test yöntemleri uygulamaktadır. Bu çerçevede üretici firmalara ECO LABEL belgelendirme hizmetleri sunmaktadır.