ECO LABEL Sertifikası Nasıl Alınır?

ECO LABEL Sertifikası Nasıl Alınır?

ECO LABEL programının ana amacı, belli ürünlerin çevrede yarattığı olumsuz etkileri azaltmak ve tüketicilerin daha çevre dostu ürünler seçmesini kolaylaştırmaktır. Bir ürünün ECO LABEL logosu taşıyabilmesi için, bu ürün, ECO LABEL ürün grupları için formüle edilmiş gereksinimlere sahip olmak zorundadır. ECO LABEL, ISO 14024 çevre sertifikasyon standardına göre Tip 1 etiket türüdür.

ECO LABEL Sertifikası Nasıl Alınır?

ECO LABEL sertifikası alabilmek için bir üretici firmanın, ECO LABEL ürün gereksinimlerini karşılaması gerekmektedir. Bu amaçla atacağı başlıca adımlar şunlardır:

  • Ürün için tüm yaşam döngüsünü incelemek ve ana çevresel faktörleri tanımlamak
  • Ürünlerin kimyasal içerik ve zararlı maddelerin kullanımı, atık ayırma ve en aza indirme, enerji ve su kullanımı ve kalite ve dayanıklılık gibi tanımlanmış temel çevresel alanlar için katı gereklilikler belirlemek
  • Bilinen endokrin bozucuların, alerjenlerin veya kanserojen maddelerin kullanılmadığından emin olmak

ECO LABEL, bir yaşam döngüsü işaretidir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, kuruluşumuz dahil tüm eko etiketleme kuruluşlarına, sertifikasyon süreci boyunca yardımcı olmakta, denetim ziyaretlerine katılmakta, gerekli izinleri vermekte ve eko etiketler hakkında pazarlama ve eğitim çalışmalarını desteklemektedir.

ECO LABEL sertifikasına sahip olmak ve ürünlerde ECO LABEL logosu kullanabilmek için, üretici firmanın, kuruluşumuzdan sertifikasyon hizmeti talep etmesi gerekmektedir. Talep üzerine kuruluşumuz, üretici firmaya başvuru belgeleri göndermektedir. Arkasından firma verileri incelenmekte ve ihtiyaç duyulan noktalar için yorumlar alınmaktadır. Bu aşama tamamlandıktan sonra firmaya denetim ziyaretleri gerçekleştirilmektedir. Bu süreçte üretici firmanın, ECO LABEL kriterlerini ne ölçüde yerine getirdiği ve standart gereksinimlerine ne ölçüde uyduğu değerlendirilmektedir.

Kısaca ECO LABEL, bir üretici firmanın, çevresel çalışmalarını tüketicilere ifade etmenin en kolay yoludur ve tüketicilere, ürünün yaşam döngüsü boyunca çevresel etkisini azaltmak için üretici firmanın sistematik olarak çalıştığına dair net bir mesajdır.

Kuruluşumuz, bilim ve teknoloji alanında dünyada yaşanan gelişmeleri yakından takip eden ve sürekli kendini geliştiren güçlü bir çalışan kadrosuna sahiptir. Aynı zamanda modern test cihazları kullanmakta ve dünyanın her yerinde kabul gören test yöntemleri uygulamaktadır. Bu çerçevede üretici firmalara ECO LABEL belgelendirme hizmetleri sunmaktadır.