Elektronik Ekranlar İçin ECO LABEL Kriterleri

Elektronik Ekranlar İçin ECO LABEL Kriterleri

Günümüzde düzenli olarak, ürün bilgilerini tüketicilere sunmanın başlıca iki yolu bulunmaktadır:

Elektronik Ekranlar İçin ECO LABEL Kriterleri

 • Gazete, televizyon ve benzeri kanallardan medya reklamları yoluyla
 • Eko etiketler tarafından sağlanan bilgiler yoluyla

Eko etiketler, güvenilirlik, arama ve deneyime yönelik önemli bilgileri aktararak, tüketicinin satın alma kararlarını doğrudan etkilemektedir. Sonuç olarak, özel ürün ve güvenlik iddiası ile eko etiketler, tüketiciler için bir iletişim aracı görevi görmektedir. Tüketiciler genellikle ürün etiketinde, çevresel bilgileri aramaktadır. Tüketiciler çevresel sonuçlar hakkında yeterli bilgi sahibi oldukları zaman, bunun sonucunda farkındalık seviyeleri de artmakta ve ekolojik ürünlere yönelik satın alma davranışları potansiyel olarak daha fazla teşvik edilmektedir. Ayrıca etiket üzerinde yer alan bilgiler, tüketicilerin ürünün sağlık ve çevresel risklerine ilişkin algısını da etkilemektedir.

Özetle bir eko etiket programının etkililiği üç ana adımda sağlanmaktadır: tüketici bilinci, tüketici kabulü ve tüketici davranışı değişikliği.

Elektronik ekranlar için belirlenen başlıca ECO LABEL kriterleri şu başlıklar altında toplanmaktadır:

 • Enerji tüketimi
  • Enerji tasarrufu
  • Güç yönetimi
 • Kısıtlanmış maddeler
  • Hariç tutulan veya sınırlı maddeler
  • Tedarik zinciri florlu sera gazı (emisyonlarını azaltmaya yönelik faaliyetler
 • Onarılabilirlik ve ticari garanti
 • Kullanım ömrü sonu yönetimi
  • Geri dönüştürülebilirliği artırmak için malzeme seçimi ve bilgileri
  • Sökme ve geri dönüşüm için tasarım
 • Kurumsal sosyal sorumluluk
  • Üretim sırasındaki çalışma koşulları
  • Çatışmasız minerallerin tedarik edilmesi
 • Bilgi kriterleri

Örneğin, televizyonlar, monitörler ve dijital tabela ekranları gibi elektronik ekranlar, Nisan 2021’den itibaren, enerji verimliliği sınıfları açısından ilgili yasal düzenlemelerde yer alan ilk iki enerji spesifikasyonundan birini karşılamak zorundadır.

Güç yönetimi kriterleri arasında, manuel parlaklık kontrolü, otomatik parlaklık kontrolü ve hızlı başlatma işlevi gibi kriterler de yer almaktadır.

Kuruluşumuz, bilim ve teknoloji alanında dünyada yaşanan gelişmeleri yakından takip eden ve sürekli kendini geliştiren güçlü bir çalışan kadrosuna sahiptir. Aynı zamanda modern test cihazları kullanmakta ve dünyanın her yerinde kabul gören test yöntemleri uygulamaktadır. Bu çerçevede üretici firmalara elektronik ekranlar için ECO LABEL belgelendirme hizmetleri sunmaktadır.