ECO LABEL Daha Sürdürülebilir Mobilya Üretimini Teşvik Ediyor

ECO LABEL Daha Sürdürülebilir Mobilya Üretimini Teşvik Ediyor

Ülkemiz dahil olmak üzere bütün Avrupa’da üretilen mobilya, dünya üretiminin neredeyse dörtte birini teşkil etmektedir. Bu bakımdan daha sürdürülebilir bir mobilya üretimine doğru geçiş yapma potansiyeli oldukça yüksektir. Ancak mobilya üretim zincirinin çalışan sağlığı ve çevre üzerindeki başlıca etkileri, toksik maddelerin emisyonu ve ormansızlaşmadır. Mobilyaların geri dönüşümü ne yazık ki istenilen seviyeye ulaşmış değildir ve hala çok sayıda atılan ürünle sınırlıdır.

ECO LABEL Daha Sürdürülebilir Mobilya Üretimini Teşvik Ediyor

ECO LABEL kriterleri, mobilya üretiminin çevresel etkilerini azaltmayı hedef almaktadır ve yürürlükte olan yasal düzenleme esasları ile uyumludur. Bu kriterler, yenilenemeyen malzemelerin tedariki ve tehlikeli kimyasal bileşiklerin kullanımı gibi geleneksel mobilya üretiminin bilinen çevreye zararlı yönlerini kısıtlamaya yöneliktir. Esasen çıkarılan yasal düzenlemeler de bu olumsuz etkileri azaltmayı amaçlamaktadır.

ECO LABEL kriterleri, ormansızlaşmanın sınırlandırılmasına katkı sağlamak amacı ile sürdürülebilir ahşap kaynak kullanımını gerektirmektedir. Dünyanın yağmur ormanlarının, böyle giderse, yakın bir gelecekte yok olabileceği endişesi çok büyüktür. ECO LABEL programı çerçevesinde, mobilyalarda kullanılan ahşap, mantar, bambu ve rattan gibi hammaddelerin, genetiği değiştirilmiş organizma içermemesi ve Orman Yönetim Konseyi (FSC, Forest Stewardship Council) gibi bağımsız bir üçüncü taraf belgelendirme sisteminden, sürdürülebilir bir orman yönetimi etiketine sahip olması gerekmektedir. Bu kriterler, orman kaynaklarının daha verimli kullanılması çabalarında kilit bir rol oynamaktadır ve sürdürülebilir mobilya için kritik bir kitlesel talebi teşvik etmektedir.