Sert Kaplamalar İçin ECO LABEL Belgesi

Sert Kaplamalar İçin ECO LABEL Belgesi

Tüketici ürünlerinin güvenliğini, çevresel verimliliğini ve kalitesini iyileştirmeyi amaçlayan çalışmalarda ürün etiketlemenin rolü, son kırk yıldır giderek artmaktadır. Başlangıçta, bu tür bir etiketleme, ürün güvenliği alanında tüketicinin korunması için kilit bir araç olarak kabul edilmiştir. Bu yaklaşım, eko etiketleme yoluyla tüketiciye en iyi satın alma kararını vermesi için uygun bilgileri sağlayarak tüketiciyi koruma amacına dayanmaktadır. Daha sonra bu yaklaşım çevre kalitesi alanına genişlemeye başlamıştır. Bugün eko etiketleme, giderek yaygınlaşan bir çevre politikası aracı haline gelmiştir. Aslında eko etiketleme, bir pazarlama aracından, zaman içinde bir kamu politikası aracına dönüşmüştür ve çevre alanındaki başarısı olağanüstü bir hızla yayılmaktadır.

Sert Kaplamalar İçin ECO LABEL Belgesi

Günümüzde, çeşitli ürün gruplarının varsayılan çevresel kalitesini vurgulamak için yararlanılan çok sayıda eko etiket progamı geliştirilmiştir. ECO LABEL belgelendirme ve etiketlendirme programı da bunlardan biridir ve bağımsız bir kuruluş tarafından gerçekleştirilen, sağlam kriterlere uygunluğu kapsamlı bir değerlendirme temeline dayanan bir üçüncü taraf sertifikasıdır. Ancak eko etiketlerin büyük bir kısmı, firmaların kendileri veya özel kuruluşlar tarafından verilen, ürünün genelde geri dönüştürülebilir ürün gibi belli ekolojik özelliklerini dikkate alan veya sadece ürünün geniş ölçekte çevre dostu olduğunu belirten etiketlerdir. Bunlar arasından ECO LABEL kolayca sıyrılmaktadır.

Sert kaplamalar ürün grubu, herhangi bir yapısal işlev olmaksızın iç ve dış kullanım için uygun doğal taşlar, aglomere taşlar, beton kaplama üniteleri, mozaik karolar, seramik karolar ve kil karoları kapsamaktadır. Sert kaplamalar için kriterler, üretim süreci aynı ise ve aynı malzeme ve üretim yöntemleri kullanılıyorsa, hem zemin hem de duvar kaplamalarına uygulanabilir özelliktedir.

Kriterler oluşturulurken, habitatlar ve ilgili kaynaklar üzerindeki etkilerin azaltılması, enerji tüketiminin azaltılması, çevreye zehirli veya kirletici maddeler bırakılmasının azaltılması, bitmiş ürünlerde tehlikeli madde kullanımının azaltılması ve yaşam ortamında güvenlik ve sağlık riskinin olmaması hedeflenmiştir.

Kuruluşumuz, bilim ve teknoloji alanında dünyada yaşanan gelişmeleri yakından takip eden ve sürekli kendini geliştiren güçlü bir çalışan kadrosuna sahiptir. Aynı zamanda modern test cihazları kullanmakta ve dünyanın her yerinde kabul gören test yöntemleri uygulamaktadır. Bu çerçevede üretici firmalara sert kaplamalar için ECO LABEL belgelendirme hizmetleri sunmaktadır.