ECO LABEL Sertifika Kriterleri

ECO LABEL Sertifika Kriterleri

Geçen son yıllarda, sanayileşmenin çevre üzerindeki olumsuz etkileri konusunda her kesimden insan büyük bir endişe duymaktadır. Bu endişeler, çevre dostu üretim süreçlerini benimsemeleri için çeşitli sektörler üzerinde artan bir baskı yaratmaktadır.

ECO LABEL Sertifika Kriterleri

Belgelendirme ve etiketleme programları, tüketicilere önceden bilmedikleri bilgileri sağlayan iki temel araçtır. Etkili belgelendirme ve etiketleme sistemleri, tüketim ve üretim alışkanlıklarını, sosyal açıdan sorumlu ve sürdürülebilir bir yapıya doğru yönlendirmektedir.

Eko etiketler, resmi kuruluşlar, dernekler veya sertifikasyon kuruluşları tarafından belirlenen çevre dostu kriterleri karşılayan ürünlere iliştirilmektedir. Bu kriterler, ürünün yaşam döngüsünün çevre üzerindeki etkileri esas alınarak ve kapsamlı bilimsel araştırmalara dayanılarak belirlenmektedir.

Eko etiketler, ürünlerin belli çevresel yönlerine odaklanmaktadır. Örneğin enerji tüketimi, su kullanımı, kereste kaynağı ve bunlar gibi birçok çevresel boyutu kapsamaktadır. Eko etiketler, yeşil sembollerden ve çevresel iddialardan farklı bir yapıya sahiptir. Eko etiketli ürünler, bağımsız ve tarafsız hareket eden bir üçüncü kuruluş tarafından değerlendirilmekte ve doğrulanmaktadır. Bu çalışmalar neticesinde ürünlerin belli çevresel performans gereksinimlerini karşılamaları garanti edilmektedir.

Herhangi bir eko etiketleme programında sektörler, resmi kuruluşlar ve tüketiciler hayati paydaşlardır. Eko etiketleme programları için devlet desteği mutlaka olmalıdır. Hemen hemen tüm uluslararası eko etiketleme programları, devlet finansmanı ve desteği gerektirmektedir. Eko etiketler isteğe bağlı olduğu için, sektör desteği esastır. Diğer önemli paydaşlar, bilimsel topluluklar, standart kuruluşları ve derneklerdir.

Kuruluşumuz tarafından belgelendirme ve etiketlendirme çalışmaları yapılan başlıca ürünler için belirlenen kriterler şu şeklide sıralanmaktadır:

 • Kozmetik ürünler için ECO LABEL kriterleri
 • Emici hijyen ürünleri için ECO LABEL kriterleri
 • Sert yüzey temizleme ürünleri için ECO LABEL kriterleri
 • Bulaşık makinaları deterjanları için ECO LABEL kriterleri
 • Endüstriyel ve kurumsal otomatik bulaşık makinası deterjanları için ECO LABEL kriterleri
 • Elde bulaşık deterjanları için ECO LABEL kriterleri
 • Çamaşır deterjanları için ECO LABEL kriterleri
 • Endüstriyel ve kurumsal çamaşır deterjanları için ECO LABEL kriterleri
 • İç mekan temizlik hizmetleri için ECO LABEL kriterleri
 • Giyim ve tekstil ürünleri için ECO LABEL kriterleri
 • Ayakkabılar için ECO LABEL kriterleri
 • Kumaşlar için ECO LABEL kriterleri
 • Yapı malzemeleri için ECO LABEL kriterleri
 • Boyalar ve vernikler için ECO LABEL kriterleri
 • Elektronik ekranlar için ECO LABEL kriterleri
 • Ahşap, mantar ve bambu esaslı zemin kaplamaları için ECO LABEL kriterleri
 • Sert kaplamalar için ECO LABEL kriterleri
 • Mobilyalar için ECO LABEL kriterleri
 • Yatak minderleri için ECO LABEL kriterleri
 • Yetiştirme besiyeri, toprak iyileştiriciler ve malç için ECO LABEL kriterleri
 • Yağlayıcılar için ECO LABEL kriterleri
 • Grafik kağıdı, kağıt mendil ve doku ürünleri için ECO LABEL kriterleri
 • Baskılı kağıt, kırtasiye kağıdı, kağıt taşıma çantası ürünleri için ECO LABEL kriterleri
 • Kamp alanları hizmetleri için ECO LABEL kriterleri
 • Turist konaklama hizmetleri için ECO LABEL kriterleri

Ekolojik dengenin neredeyse onarılmaz bir şekilde kötüye gittiği bu dönemde kuruluşumuz, sorumluluk duygusu ile hareket etmekte ve çeşitli sektörlerdeki üretici firmaların ekolojik çabalarını kanıtlamalarına destek olmaya çalışmaktadır.