Yapı Malzemeleri İçin ECO LABEL Belgesi

Yapı Malzemeleri İçin ECO LABEL Belgesi

Son yıllarda, tüketicilerin çevreye daha az zarar veren ürünleri tanımasına yardımcı olma girişiminde birçok eko etiket programı etkili olmaktadır. Bu etiketler, sürdürülebilir kalkınma sağlamak amacıyla yetkili kuruluşlar tarafından geliştirilmektedir. Bununla birlikte, hala tüketiciler, tüketim faaliyetlerinde eko etiketlerin etkinliği hakkında istenilen düzeyde bir anlayışa sahip değildir. Tüketicilerin eko ürünleri satın almaya yöneltme sürecinde daha fazla gayret gerekmektedir. Bu açıdan tüketicilerin eko etiketli ürünlere yönelmelerinde şu dört faktör etkili olmaktadır: tüketicilerin eko etiket konusundaki farkındalığı, eko etiket ve ekolojik ürünler hakkındaki bilgileri, çevre motivasyonu ve ekolojik ürün ve eko etiket bilgilerinin varlığı.

Yapı Malzemeleri İçin ECO LABEL Belgesi

Yapılan araştırmalar, tüketicilerin eko etiketlerin türü hakkında sınırlı bilgiye sahip olduğunu göstermektedir. Tüketiciler, çevresel etiketleme programları ve aralarındaki farkları çok az tanımaktadır.

Uygulamada eko etiket kavramı, genel olarak Tip I etiket türünü ifade etmektedir. Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO) tarafından geliştirilen ISO 19024 standardında Tip I ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır. Buna göre bu tip etiketler, gönüllü, yaşam döngüsü değerlendirmesine dayanan, belli bir ürün grubundaki bir ürünün genel çevresel tercih edilebilirliğini kanıtlayan ve üçüncü taraf bağımsız belgelendirme gerektiren etiketlerdir.

İnşaat yapı malzemeleri, cephe panelleri, akustik paneller, suntalar, fiber levhalar, alçı levhalar, kontrplak ve ahşap paneller gibi geniş bir ürün yelpazesini kapsamaktadır. ECO LABEL çevre etiketi, sıkı çevresel gereksinimleri karşılamaktadır. Bu çerçevede tüm üretim süreci boyunca sınırlı enerji tüketimine ve yüksek oranda geri dönüştürülmüş veya yenilenebilir malzeme kullanımına odaklanmaktadır. Formaldehit ve organik çözücü emisyonu yoktur ya da son derece düşüktür.

Eko etiketli ahşap yapı ve cephe panelleri üretiminde, sürdürülebilir ormanlardan elde edilen ahşap kullanılmaktadır. Ekolojik etiketli alçı levhalar içinse, tamamen geri dönüştürülmüş veya endüstriyel alçıtaşı olması kriteri belirlenmiştir. İç mekan kullanımına yönelik çevre etiketli yapı panelleri, sağlıklı bir iç mekan iklimini garanti eden kimyasal gereksinimlere uygun olmalıdır.

Kuruluşumuz, bilim ve teknoloji alanında dünyada yaşanan gelişmeleri yakından takip eden ve sürekli kendini geliştiren güçlü bir çalışan kadrosuna sahiptir. Aynı zamanda modern test cihazları kullanmakta ve dünyanın her yerinde kabul gören test yöntemleri uygulamaktadır. Bu çerçevede üretici firmalara yapı malzemeleri için ECO LABEL belgelendirme hizmetleri sunmaktadır.