Çevresel Kazanımların Önemi

Çevresel Kazanımların Önemi

ECO LABEL, dünyanın her yerinde uygulanan gönüllü bir çevresel performans belgelendirme ve etiketleme programıdır ve belli ürünler için dünyanın en zorlu çevre etiketleri arasında bulunmaktadır. ECO LABEL, ekolojik bir etikettir ve belli bir kategori içinde çevresel olarak tercih edilebilir olduğu kanıtlanmış ürünleri tanımlamaktadır.

Çevresel Kazanımların Önemi

Günümüzde birçok kuruluş tarafından ürünler yeşil veya çevresi olarak etiketlenmektedir ancak bu iddiaların aksine ECO LABEL, yaşam döngüsü hususlarına dayanan ve şeffaf çevresel kriterleri karşıladığı bağımsız olarak tespit edilen ürünler için tarafsız ve bağımız bir üçüncü taraf yetkili kuruluş tarafından onaylanmış güvenilir bir etikettir.

Bir ürün üzerindeki ECO LABEL etiketi, bu ürünün, bilimsel çalışmalara dayanan bir standarda göre onaylandığı anlamına gelmektedir. Gereksinimler ve ürün grupları farklılık gösterse de tüm standartlar başlıca şu alanları içermektedir: toksisite, hava kalitesi, enerji ve su kullanımı, geri dönüştürülebilirlik, doğal kaynakların kullanımı ve diğer ilgi alanlar.

ECO LABEL etiketi, ISO 14024 standardı statüsündedir (TS EN ISO 14024 Çevre etiketleri ve beyanları - Tip 1: Çevre etiketlemesi - Prensipler ve yöntemler).

İyileştirilmiş su ve hava kalitesi, biyoçeşitlilik ve habitat korumasında iyileşme ve sera gazlarında azalma gibi faydaların tümü, çevreyi koruyan bir stratejinin doğasında bulunmaktadır. Bu çevresel faydaların özelliklerini ve bunların arkasındaki sistemleri iyi tanımlamak gerekmektedir. Bu bakımdan ECO LABEL programının çevresel kazanımlar üzerindeki etkileri tartışılamaz.

Çevresel kazanımların başında geliştirilmiş hava kalitesi gelmektedir. Aynı decerede önemli bir çevresel kazanım da iklim değişikliği ile başa çıkmaktır. İklim değişikliği ile başa çıkmak için sera gazı emisyonlarını sınırlandırmak ve hem bölgesel hem de küresel boyutta enerji kullanımını daha verimli hale getirmek gerekmektedir. Diğer çevresel kazanımlar iyileştirilmiş su kalitesi ve biyoçeşitlilik ve habitatın korumasıdır.

İçinde yaşanan ekosistem, yani belli bir yerde bulunan tüm canlı organizma toplulukları, bunların yaşam alanları ve etkileşimleri, insanların sağlığı, yaşam kalitesi ve hayatta kalması için gerekli olan birçok şey sağlamaktadır. Sürdürülebilir olmak ve çevreyi kollamak için kritik önem taşıyan üç çevresel hedef bulunmaktadır: mükemmel su kalitesi, sağlıklı hava kalitesi ve biyoçeşitliliğin korunması.