Bulaşık Makinaları Deterjanları İçin ECO LABEL Kriterleri

Bulaşık Makinaları Deterjanları İçin ECO LABEL Kriterleri

Geleneksel deterjanlarda kullanılan birçok madde, çoğu zaman ormansızlaşmadan sorumlu olan tarlalardan elde edilen hurma yağından elde edilmektedir. ECO LABEL kriterleri, toprak, biyolojik çeşitlilik, organik karbon stokları ve doğal kaynakların korunması üzerindeki çevresel etkileri ele alan sürdürülebilir palmiye yağı üretimi için sertifika programları gerektirmekte ve ekosistemlerin ormansızlaşmasını ve bozulmasını önlemektedir.

Bulaşık Makinaları Deterjanları İçin ECO LABEL Kriterleri

Diğer yandan bulaşık makinası deterjanlarının paketlenmesinde geri dönüştürülemeyen malzeme kullanılması ve deterjanların paketlenmesinde kirletici toksik maddelerin varlığı, çöplüklere gönderilen gereksiz atıklara ve karbon dioksit emisyonlarına neden olmaktadır. Oysa ECO LABEL kriterleri, ürün için sadece gerekli miktarda paketleme kullanılmasını sağlamak için ağırlık ve kullanım oranı gerekliliklerini belirlemekte ve çöp alanına gönderilen plastik ve atık miktarını sınırlamaktadır. Ambalaj malzemeleri geri dönüştürülebilir malzemelerden oluşmalı ve uygun şekilde atılması konusunda tüketiciler uyarılmalıdır.

Aynı zamanda yetersiz konsantre deterjan kaplarının kullanılması ve dozlama talimatlarının olmaması, gereksiz enerji ve su tüketimine neden olmaktadır. ECO LABEL kriterleri, ürünlere dozlama talimatlarının eşlik etmesini zorunlu tutumakta ve ev deterjanlarının aşırı dozlanmasını sınırlamaktadır. Ayrıca, her bir ürün için referans dozaj, yıkama veya kilogram çamaşır başına kullanılan belli bir sıvı yoğunluğunu aşmamalıdır. Buna uyulmaması durumunda neden olunacak çevresel etkiler ambalaj üzerinde açıkça belirtilmelidir.

Bulaşık makinaları deterjanları için belirlenen başlıca ECO LABEL kriterleri şu başlıklar altında toplanmaktadır:

  • Dozaj gereksinimleri
  • Suda yaşayan organizmalar için zehirlilik
  • Biyobozunurluk
  • Palm yağı, hurma çekirdeği yağı ve bunların türevlerinin sürdürülebilir kaynak kullanımı
  • Hariç tutulan ve kısıtlanan maddeler
  • Ambalaj özellikleri
  • Kullanım için uygunluk
  • Kullanıcı bilgisi

Örneğin referans dozaj şu belirtilen miktarları aşmamalıdır:

  • Tek fonksiyonlu bulaşık makinesi deterjanı için 19.0 g/yıkama
  • Çok fonksiyonlu bulaşık makinesi deterjanı için 21.0 g/yıkama

Parlatıcılar bu gereksinimden muaf tutulmuştur.

Kuruluşumuz, bilim ve teknoloji alanında dünyada yaşanan gelişmeleri yakından takip eden ve sürekli kendini geliştiren güçlü bir çalışan kadrosuna sahiptir. Aynı zamanda modern test cihazları kullanmakta ve dünyanın her yerinde kabul gören test yöntemleri uygulamaktadır. Bu çerçevede üretici firmalara bulaşık makinaları deterjanları için ECO LABEL belgelendirme hizmetleri sunmaktadır.