İlkeler

Kurumsal

İlkeler

Eko etiketleme programları genel olarak gönüllü bir çevresel performans belgelendirme ve etiketleme yöntemidir. Ekolojik etiket, belli bir ürün veya hizmet kategorisi içinde, genel olarak çevresel bakımdan tercih edilebilir olduğu kanıtlanmış ürün veya hizmetleri tanımlamaktadır.

İlkeler

ECO LABEL çevre etiket programı da esas itibariyle iki temel ilkeye dayanmaktadır: insanların satınalma kararlarında yönlendirici olmak ve ürün ve hizmetlerin, tüm yaşam döngüsü bazında çevreye zarar vermediğini kanıtlamak.

İlk eko etiketlerin oraya çıkması, insanların sağlıklı olma ve doğal çevrenin zarar görmesini önleme çabalarının bir sonucu olarak, onların satın alma kararlarını yönlendirmek ve bu amaçla insanları bilgilendirmek amacı ile olmuştur.

Ancak daha sonra ortaya çıkan eko etiketler, bu arada ECO LABEL programı, daha ziyade ürün ve hizmetlerin çevreye olan zararlı etkilerine odaklanmıştır ve bu ürünlerin çevre için problem yaratmadığını kanıtlamaya odaklanmıştır.

ECO LABEL programının çevreye yönelik ilkeleri şunlardır:

  • Gelecek nesillere ulaşabilmelerini sağlamak için yenilenebilir kaynakların verimli yönetimini teşvik etmek
  • Fosil yakıtlar dahil, yenilenemeyen kaynakların verimli kullanımını teşvik etmek
  • Endüstriyel, ticari ve tüketici atıklarının azaltılması, yeniden kullanılması ve geri dönüştürülmesini kolaylaştırmak
  • Ekosistemlerin ve tür çeşitliliğinin korunmasını teşvik etmek
  • Ürünlerdeki kimyasalların uygun şekilde yönetilmesini teşvik etmek

Kuruluşumuz, bilim ve teknoloji alanında dünyada yaşanan gelişmeleri yakından takip eden ve sürekli kendini geliştiren güçlü bir çalışan kadrosuna sahiptir. Aynı zamanda modern test cihazları kullanmakta ve dünyanın her yerinde kabul gören test yöntemleri uygulamaktadır. Bu çerçevede üretici firmalara ECO LABEL belgelendirme hizmetleri sunmaktadır.