Politikalar

Politikalar

Politika olarak birinci önceliğimiz, eko etiket programlarında sürdürülebilirlik alanındaki boşluğu doldurmak ve eko etiketleme konusunda yenilikçi çözümler yaratmaktır. Bunun için sürdürülebilirliği ölçülebilir hale getirmek gerekmektedir. Aksi halde ölçülemeyen bir kavramı değerlendirmek ve yönetmek mümkün değildir. Bu amaçla kuruluşumuz, eğitimli ve deneyimli sürdürülebilirlik uzmanları ve akademik ve endüstriyel tecrübeleri bir araya getirerek ve ülkemize özgü koşulları da dikkate alarak çeşitli sektörlere ve üretici firmalara sürdürülebilirlik çözümleri üretmektedir.

Politikalar

Kuruluşumuz aynı zamanda ürün çeşitliliğini arttırmayı da bir politika olarak benimsemiştir. Bugün için çeşitli ürün grupları bazında toplanan ürün çeşidini arttırmak ve bu yeni ürünlere de ECO LABEL çevre etiketi vermek için, kriter geliştirme çalışmalarına devam edilmektedir.

Kuruluşumuzun savuduğu bir potika da tüketici endişelerini ortadan kaldırmaktadır. Bir yandan eko etiketlerin çeşit olarak bu kadar artması, gösterilen ilgilinin yoğunluğu açısından olumlu bulunsa da, diğer yandan tüketicilerin kafalarının karışması bir gerçektir. Benzer birçok eko etiketli ürün arasındaki farkları bilmek ve seçim yapmak, tüketiciler için bir problem oluşturmaktadır. Bu yüzden ECO LABEL çevre etiketi, açık, kolay anlaşılır ve şeffaf olması bakımından öne çıkmaktadır.

Kuruluşumuz, bilim ve teknoloji alanında dünyada yaşanan gelişmeleri yakından takip eden ve sürekli kendini geliştiren güçlü bir çalışan kadrosuna sahiptir. Aynı zamanda modern test cihazları kullanmakta ve dünyanın her yerinde kabul gören test yöntemleri uygulamaktadır. Bu çerçevede üretici firmalara ECO LABEL belgelendirme hizmetleri sunmaktadır.