Tarafsızlık

Tarafsızlık

Eko etiketleme programları, öncelikle tüketiciler için tasarlanmış olan, sonrasında üretici firmaların, ürünler için hammadde tedarikinden, üretim, dağıtım ve atık olma durumuna kadar tüm süreçlerde faaliyetlerin çevreye zarar vermemesini amaçlayan ve gönüllülük esasına dayanan bir belgelendirme ve etiketleme programlarıdır. Bugün eko etiketler, gıda, içecek, ilaç ve tıbbi ürünler dışında çok sayıda ürün veya hizmet için verilmektedir. Geçmişi çok eskiye dayanmasa da hem eko etiket programlarının sayısı hem de kapsadıkları ürün sayısı büyük bir hızla artmıştır. Ürün yelpazesi genişlemeye devam etmektedir.

Tarafsızlık

Eko etiketler, yetkili kuruluşlar tarafından belirlenen kriterler çerçevesinde verilmektedir ve kuruluşumuz, bu hizmetlerde tamamen bağımsız ve tarafsız kalmaktadır. ECO LABEL programı, Uluslararası Standartlar Örgütü (ISO) tarafından yayınlanan ISO 14024 standardı gereksinimlerine göre oluşturulmuştur ve kuruluşumuz uluslararası bir akreditasyon kuruluşu olan ECO Label Enstitüsü’nden (ECOLABEL Ecological Certification Institute) akredite olarak bu hizmetleri sunmaktadır.

Tip I çevre etiketleme programlarının geliştirilmesi için prensipleri ve işlemleri kapsayan bu standart TSE tarafından şu başlıkla yayınlanmıştır: TS EN ISO 14024 Çevre etiketleri ve beyanları - Tip 1: Çevre etiketlemesi - Prensipler ve yöntemler.

ECO LABEL belgelendirme ve etiketlendirme hizmetleri bu standart esasları çerçevesinde tamamen tarafsız olarak verilmektedir.

Kuruluşumuz, bilim ve teknoloji alanında dünyada yaşanan gelişmeleri yakından takip eden ve sürekli kendini geliştiren güçlü bir çalışan kadrosuna sahiptir. Aynı zamanda modern test cihazları kullanmakta ve dünyanın her yerinde kabul gören test yöntemleri uygulamaktadır. Bu çerçevede üretici firmalara ECO LABEL belgelendirme hizmetleri sunmaktadır.