Vizyon ve Misyon

Vizyon ve Misyon

Vizyonumuz:

Vizyon ve Misyon

 • Tüketicilerin satın alma kararlarını doğru vermelerini sağlamak
 • Çevrenin korunmasına yardımcı olmak
 • Kaynakların, gelecek nesillerin de hakkı olduğu konusunda toplumu bilinçlendirmek
 • ECO LABEL çevre etiketinin, toplumda sürdürülebilir tüketim alışkanlıklarını teşvik eden tek araç olmasını sağlamak

Misyonumuz:

 • Tüketicileri ve üretici firmaları eko etiketli ürünlerin çevresel, sosyal ve bölgesel etkileri hakkında bilgilendirmek
 • Eko belgelendirme ve etiketlendirme programları hakkıda tüketicileri ve üretici firmaları bilgilendirmek
 • Çeşitli eko etiketleme programları arasında diyaloğu kolaylaştırmak ve yetkili kuruluşların yapılanmasına, piyasaların gelişmesine ve meslekler arası dinamiklere katkıda bulunmak
 • Tüketicilerden, üreticilerden ve diğer yetkili kuruluşlardan gelen bildirimleri değerlendirmek ve yönetmek
 • ECO LABEL markasını ve logosunu iletişim amacıyla yönetmek
 • Tüketicilere, üretici firmalara ve çeşitli sektörlere eko etiketleme hakkında bilgi ve tanıtım yapmak
 • Diğer ülkelerde veya uluslararası kuruluşlarda uygulanan eko etiket programlarını takip etmek
 • Eko etiketleme programlarının daha iyi yapılandırılması amacıyla pazarları ve meslekler arası dinamikleri analiz etmek
 • Eko etiketli ürünlerin çevresel ve bölgesel etkileri ve bu etkiler ile bölgelerin dinamikleri arasındaki bağlantıları takip etmek

Kuruluşumuz, bilim ve teknoloji alanında dünyada yaşanan gelişmeleri yakından takip eden ve sürekli kendini geliştiren güçlü bir çalışan kadrosuna sahiptir. Aynı zamanda modern test cihazları kullanmakta ve dünyanın her yerinde kabul gören test yöntemleri uygulamaktadır. Bu çerçevede üretici firmalara ECO LABEL belgelendirme hizmetleri sunmaktadır.